Hjem

Norden i Slagelse - CVR: 34569819

 

Kontakt: Formand Steen Ludvigsen, Telefon: + 45 58 86 90 82, Mail: formand@norden-slagelse.dk

 

Copyright 2015, Foreningen Norden - Slagelse lokalafdeling © All Rights Reserved

Foreningen Norden, Slagelse lokalafdeling

Kendskab giver venskab

Velkommen i Foreningen NORDEN

Slagelse lokalafdeling

 

Foreningen arbejder for på alle områder at styrke kendskabet til de nordiske lande. Det nordiske samarbejde bygger på en dyb rodfæstet folkelig legitimitet præget af et værdifællesskab, man ikke kender mange andre steder. Verden har i disse år øjnene rettet mod Norden. Udefra set har man svært ved at skelne landene fra hinanden når det gælder vores velfærdsmodel, demokratimodel, arbejdsmarkedsmodel, osv.

Foreningen NORDENs motto er: Kendskab giver venskab. På det lokale plan arbejder vi på at udbrede kendskabet til de nordiske lande gennem foredrag om aktuelle emner, årlige udflugter og rejser i Norden. Vi har kontakt med lokalafdelinger i Sverige, Norge, Finland og Åland, og afholder venskabstræf hvert andet år, næste gang i 2017 i Hässleholm i Skåne.

 

Med venlig hilsen

Steen Ludvigsen,

Formand, Slagelse Lokalafdeling

 

 

MEDLEMSKAB

Medlemsformer og årlige kontingentsatser

 

- Personligt medlemskab: 285 kr.

- Husstandsmedlemskab: 370 kr.

- Pensionistmedlemskab: 185 kr.

- Pensionistparmedlemskab: 225 kr.

- Skolemedlemskab: 200/495 kr.

- Biblioteksmedlemskab: 395 kr.

- Støttemedlemskab (aftales)

 

 

Så er der billeder fra forårsturen til Samsø

 

Aktuelt

 

 

Program for 2017 -2018

 

 

 

Mandag – fredag den 14. – 18. august 2017. Sommerrejse til Gotland. Se program Udsolgt

 

Fredag – søndag den 1. – 3. september 2017.

Venskabsbytræf i Hässleholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 5. september

Villum Cristensen, medlem af Nordisk Råd

 

Tirsdag den 3. oktober

Tuula Eskeland: De Norske Skovfinner

 

Mandag d. 13. november

Skumringsaften - Tema: Øer i Norden

 

Søndag d. 10. december

Jørgen Kastrup Larsen:

Fortællinger fra musikkens verden og fællsesang

 

Søndag den 7 januar

Tapio Juhl: Finnebørnenes historie

 

Søndag d. 28 februar

Den store svenske indvandringsbølge i Danmark 1850 - 1920

 

Tirsdag den 6. februar

Lea Reitler Høier: Estland

 

Tirsdag den 20. marts

Generalforsamling

Nordisk gæstebud med spændende nordisk menu

 

Tirsdag d. 15. maj

Forårsudsflugt til Fyn

 

Søndag d. 12. - 17. august

Sommerrejse til Tallin-Helsinki-Åbo

Gode links

 

foreningen-norden.dk, som leder dig ind på landsforeningens hjemmeside. Her findes bl. a. oplysninger om samtlige andre lokalforeningers aktivitetsprogrammer.

norden-storebaelt.dk, her finder du Korsør lokalafdelings hjemmeside. Vi har et godt samarbejde med Korsør, hovedsageligt om venskabsbysamarbejdet.

Følg os på facebook

 

Klik i billedet herunder

Vi yder økonomisk støtte

til fx foreninger og skoler i forbindelse med rejser og besøg til og fra de nordiske lande.

Kontakt en af Slagelse Kommunes lokalafdelinger:

Slagelse Lokalafdeling: formand@norden-slagelse.dk

eller tlf. 5886 9082

Korsør-Skælskør Lokalafdeling: Benny-Estrin@mail.dk

eller tlf. 5835 0437