Program


Program efterår, vinter 2021/2022

 

Velkommen i Foreningen Norden, Slagelse Lokalafdeling.

 

Velkommen til en ny sæson i Foreningen Norden.Hvor ikke andet er angivet holdes foredragene på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse, og der er ikke tilmelding.
Entré inkl. kaffe/te og kage: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster.


Der er ikke forhåndstilmelding

 ❑ Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 19 – 21.
Grønlands fremtid – med spændende udfordringer.
Med udgangspunkt i aktuelle emner belyser Jørn Berglund, mag.art. eskimologi, nutidige problemstillinger i relation til selvstændighed, uddannelse, fiskeri, turisme, mineindustri, sikkerheds- og klimaforhold. Han har været engageret i opbygningen af det moderne Grønland især indenfor kunst, kultur og kommunikation. 
❑ Mandag den 15. november 2021 kl. 19 – 21.
Skumringsaften.
Forfatteren Ida Jessen læser afsnit fra Sally Salminens roman Katrina.

Hun debuterede i 1989 og har siden modtaget et væld af litteraturpriser. Seneste roman er ”Kaptajnen og Ann Barbara”, og seneste børnebog er ”Carl - da Carl og Fanny næsten fandt en skat”.
Efter oplæsningen er der kaffe og te inden vi fortsætter med en koncert. Pia Heise er mezzosopran og uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I 2009 oplevede vi en koncert med Pia Heise i Sct. Mikkels Kirke. Denne gang kommer hun sammen med sin datter Sara Heise, der studerer på det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Musikken vil især kredse om den nordiske sangskat, og organist Irina Gerkeuli akkompagnerer på klaveret.
❑ Søndag den 5. december 2021 kl. 14 – 16.
Færøerne i dag.
Kristina Háfoss er direktør for Nordisk Råd, fra Færøerne og uddannet cand.polit. og cand.jur. Tidligere medlem af Lagtinget, minister for uddannelse, forskning og kultur, samt 2015 til 2019 finansminister. Foredraget vil give et aktuelt indblik i Færøernes situation i dag, og en oversigt over udviklingen de seneste 20 år. Dertil betragtninger om, hvad vi i det nordiske samarbejde kan lære af Coronatiden, og hvilken rolle Nordisk Råd har i arbejdet med at styrke det nordiske samarbejde fremover. Eftermidda-

gen slutter med spørgsmål og debat.❑ Søndag den 16. januar 2022 kl. 14 – 16.
Isens hemmeligheder.
Foredrag af professor Dorthe Dahl-Jensen, Is og Klima gruppen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.
I den seneste tid har hendes forskning fokuseret på udviklingen af Grønlands indlandsis i forbindelse med den globale opvarmning.
Som den første og eneste i verden borer Dorthe Dahl-Jensen og hendes hold af 40 internationale forskere en 2650 m dyb iskerne gennem indlandsisen midt i en isstrøm i Nordøstgrønland. Foredraget vil komme ind på, hvordan vi kan bruge viden om fortidens klima til at forstå, hvad der sker i fremtiden bl.a. om isstrømmenes bidrag til havvandsstigningerne.❑ Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19 – 21
Rejsen til tidernes morgen – Jorden set fra Grønland.
Foredrag af Minik Rosing, professor i geologi ved Københavns Universitet, Geologisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum.
De færreste er klar over, at uden liv havde der ikke været kontinenter. Det viser sig nemlig, at livet er den stærkeste forandrende kraft på Jorden. Det har geologien afsløret, og det beretter Danmarks egen stjerneforsker indenfor geologi Minik Rosing om i sit foredrag. Vi skal høre om de opdagelser, der danner fundamentet for vores forståelse af jorden og livet som uadskillelige  fænomener. Vi skal også høre om opdagelsen af de tidligste spor af liv på jorden og om forskningen i hvordan landjorden, havet og atmosfæren har udviklet sig i takt med livets opståen og udvikling. En stor del af vores viden om Jorden stammer fra Grønland.

Foredragets titel er også titlen på Minik Rosings seneste bog, der er en kærlighedserklæring til det Grønland, der har været drivkraften i hans geologiske forskning.
❑ Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18 – 21 Kløverhuset, Teglværksvej 11.
Nordisk gæstebud kl. 18.00.


Vi spiser sammen inden generalforsamlingen.
Generalforsamling kl. 19.30 


Vi afholder ikke generalforsamling i 2021 pga. Covid-19 situationen, men har valgt at udsætte den og slå den sammen med den ordinære i 2022.

Vi orienterer om ændringer i programmet på mail og på her på hjemmesiden

Det trykte program ligger på Slagelse Bibliotek og kan fås på møderne.